Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku zmawiamy 3 modlitwy:

  • Ojcze nasz
  • Zdrowaś Maryjo
  • Wierzę w Boga

Dalszą część modlitwy zmawiamy na różańcu.

Główna cześć modlitwy

Na początku + na każdym dużym paciorku (czyli 1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małym paciorku (czyli 10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Koniec głównej części modlitwy

Na zakończenie modlitwy jeszcze 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Z uwagi na to że główna pętla różańca składa się z 50 małych paciorków rozdzielonych co 10 dużym paciorkiem oraz w jednym miejscu zawieszką na której jest krzyż z Panem Jezusem główną część modlitwy odmawiamy 5 razy (czyli część która jest na małym paciorku aż 50 razy).

Modlitwę tę podyktował Pan Jezus św. Faustynie podczas widzenia w Wilnie w nocy z 13 na 14 września w 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

Modlitwa ta jest chyba najdłuższą modlitwą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *