Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku zmawiamy 3 modlitwy:

  • Ojcze nasz
  • Zdrowaś Maryjo
  • Wierzę w Boga
 

Dalszą część modlitwy zmawiamy na różańcu.

Główna cześć modlitwy

Na początku + na każdym dużym paciorku (czyli 1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grze- chy nasze i całego świata.

Na małym paciorku (czyli 10 razy):

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Koniec głównej części modlitwy

Na zakończenie modlitwy jeszcze 3 razy:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Z uwagi na to że główna pętla różańca składa się z 50 małych paciorków rozdzielonych co 10 dużym paciorkiem oraz w jednym miejscu zawieszką na której jest krzyż z Panem Jezusem główną część modlitwy odmawiamy 5 razy (czyli część która jest na małym paciorku aż 50 razy).

Modlitwę tę podyktował Pan Jezus św. Faustynie podczas widzenia w Wilnie w nocy z 13 na 14 września w 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

Modlitwa ta jest chyba najdłuższą modlitwą.

Poniżej pełna treść modlitwy:

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

(1) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

(1) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(2) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(3) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(4) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(5) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(6) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(7) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(8) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(9) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(10) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(2) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

(11) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(12) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(13) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(14) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(15) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(16) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(17) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(18) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(19) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(20) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(3) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

(21) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(22) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(23) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(24) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(25) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(26) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(27) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(28) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(29) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(30) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(4) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

(31) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(32) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(33) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(34) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(35) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(36) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(37) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(38) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(39) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(40) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

(5) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

(41) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(42) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(43) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(44) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(45) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(46) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(47) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(48) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(49) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
(50) Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *