Jak klęczeć w kościele

Podczas liturgii następują momenty w których wierni powinni pozostać w pozycji klęczącej Pozycja klęcząca nie jest obligatoryjna jedynie dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na zjęcie takiej pozycji bądź rodziców trzymających na rękach niemowlęta. Często widzimy, że zamiast klęczenia wierni… kucają.

Kucanie zamiast klęcznia

Kucanie zamiast klęczenia miałoby jeszcze sens w sytacji gdy msza św. odbywa się na zewnątrz, nie ma kostki brukowej a podłoże jest mokre. Nie jest jednak dopuszczalne w momencie gdy znajdujemy się w środku kościoła czy na kostce brukowej! Co więcej kucanie zamiast klęcznia nie tylko jest niepoprawne z teologicznego punktu widzenia ale również w ten sposób bardzo łatwo sobie zniszczyć buty!

Podczas mszy klęczymy a nie kucamy. Klęczymy na jedno bądź obydw kolana.