Ewangelia a kazanie

Ewangelia to bezpośrednio czytanie z Nowego Testamentu. Na danej mszy codziennej ewangelia jest więc taka sama każdego dnia a kazanie różne.

Ewangelia została więc napisana przez Boga a kazanie jest pisane przez człowieka. Kazanie zazwyczaj odwołuje się do czytanej ewangelii. Zazwyczaj stanowi wyjaśnienie ewangelii: pozwala ją wiernym zinterpretować. Często kazanie stanowi przełożenie prawd Ewangelii na czasy współczesne.