Modlitwa o czystość serca

Boże! Ojcze światłości! Ty odsłaniasz się tylko czystym oczom i niebo otwierasz tylko czystym sercom. Spraw przeto, abym był czysty, jak świecące słońce, czysty jak błyszcząca rosa poranna na barwnych kwiatach. Daj mi czyste serce! Wyrzuć z mego serca wszystko co niskie, jak nieuczciwe myśli czy nieczyste uczucia. Daj mi czyste serce i napełnij je swoją łaską, aby wyczuwało Twoją uszczęśliwiającą obecność i przynosiło Ci chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

(źródło: ks. Tarsycjusz Sinka CM, „Święć się imię Twoje”, modlitewnik dla wiernych, Kraków 1995)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *